Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Het belang van coaching

Opruimcoach

Het fundamentele doel van formele Coaching is de ervaringen van een cliënt van zijn leven in zinvolle overeenstemming te brengen met zijn doelen. Het doel is niet om orde te scheppen uit chaos, anders zou het doel of de bedoeling verkeerd worden geïnterpreteerd als bevelen. De persoon zou zich dan verplicht voelen te handelen naar wat hem is opgedragen. Dit is waarom het concept van doelen essentieel is in een coaching relatie. Het uitgangspunt van coaching is dat er iemand is die om ons geeft, zelfs in situaties van diepe pijn. De coaching relatie is een kans om een geheel nieuwe kijk op je leven, je geest, je dromen en je bestaan te krijgen.

De Winden van Verandering

Er is geen grote bedreiging op lange termijn voor het concept van coaching omdat de mensen die in de coachingrelatie zitten, leven en in een constante staat van verandering zijn. De enige mensen die wij vaak ontmoeten zijn diegenen met de kenmerken van een zeer succesvolle coach, niet noodzakelijk diegenen die zeer succesvol zijn op het werk. Wat vooral interessant is, is dat coaching altijd interessant is voor een groep mensen en daarom nemen mensen uit alle lagen van de bevolking coaching van iedereen aan.

Waren de belanghebbenden “plaatselijk onder Thomasohns”?

Er is gezegd dat opruim coaching een kwaliteit is die wordt gevoed en ontwikkeld door mensen die van binnen het gevoel hebben dat zij geen deel uitmaken van de verandering in onze samenleving. Coaching biedt mensen van alle rangen en standen de gelegenheid om de hulp van deskundigen in te roepen en die uit andere vakgebieden te mijden. Een deel van de reden daarvoor is dat de coachingsrelatie meetbare resultaten oplevert bij de mensen die gecoacht worden. Wat we nodig hebben is dat de coachingsrelatie wordt gezien als de uitweg uit oude patronen die je leven zal verbeteren. We moeten de verandering die voor ons ligt erkennen en plannen hoe we in onze behoeften kunnen voorzien als gevolg van die verandering.

Vergaderingen

Coaching levert tastbare resultaten op bij mensen die tijdens de coaching-relatie een vraag naar verandering in hun leven stellen en de coaching-relatie in staat stellen die verandering teweeg te brengen. Een coach die aan deze behoeften kan voldoen, garandeert het vermogen om levens te veranderen van degenen die hij coacht. Bij de eerste ontmoeting gaat het erom dat de coach zich in de plaats van de coachee stelt en handelt alsof hij de coachee is.

Het gesprek voeren

De vragen die worden gesteld tijdens een coachinggesprek met een coachee moeten open en eerlijk zijn, als de coach niet de tijd neemt om de juiste vragen te stellen in een poging om te ontdekken wat de coachee nodig heeft, is hij misschien niet in staat om zijn coachee te helpen. De coach moet voorbereid en benaderbaar zijn, met een vriendelijk karakter en een engagement om te luisteren.

Uw nuttige voorwerpen gebruiken

Er is nog een ander uniek effect dat coaching heeft op de mensen met wie het in contact komt. Dit is dat de instrumenten en vaardigheden die de coach in de loop der jaren heeft verzameld, worden gebruikt tijdens coachingsituaties. In de meeste gevallen vereist het gebruik van deze technieken een fundamenteel basisniveau van bewustzijn, analytische vaardigheden en een communicatieniveau dat buiten de comfortzone van de gecoachte ligt. Coaching geeft een persoon een hoger bewustzijn, zodat hij vindingrijker kan zijn, in staat om obstakels te overwinnen en instincten te ontwikkelen die zijn eigen fysieke en mentale krachten te boven gaan.

Coaching gaat echt niet over zelfhulp. Het gaat over verandering, en verandering is een manier van leven. Coaching helpt de gecoachte een nieuwe vorm van zelfbevestiging te creëren.

Lees meer

Professional organizer
Hulp bij verhuizen

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.