Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Waarom NLP training zo belangrijk is

Nlp training

Dit artikel zal je kennis laten maken met NLP training en waarom het fascinerend is. Als je eenmaal begrijpt waar NLP training over gaat en wat het doet, is het verbazingwekkend hoe de vaardigheden vermogens en gedragingen in je zullen ‘magnetiseren’, en hoe je effectiever en effectiever kunt worden in je leven. Op zijn beurt komt dit anderen en jou ten goede.

NLP training werd mede opgericht door John Grinder en Richard Bandler in het begin van de jaren 1970. Hun vroege studies en onderwerpen op mensen als Charles wasler en Fritz Perls van de American Psychological Association in die tijd.

Zij waren gefascineerd door ideeën en opvattingen over de linguïstische structuren en patronen die deze drie grote denkers gebruikten, en in het bijzonder door de manier waarop zij die ideeën in hun werk toepasten en gebruikten.

John Grinder en Richard Bandler hebben ideeën ontwikkeld over dit vermogen om goed te communiceren via praten, en in het bijzonder via conversatie. Hun voornaamste doel was om “begrijpelijke” en “praktische vaardigheden te brengen om het leven van anderen te beïnvloeden” door het effectief gebruik van deze patronen.

Later breidden zij hun studie verder uit en leerden zij dat NLP training een methodologie is om mensen instrumenten en middelen aan te reiken om te leren denken en communiceren via taal en andere middelen.

NLP training is ontstaan vanuit de vooronderstelling dat taal fundamenteel is voor alle menselijke communicatie. Door middel van taal bouwen we relaties, ideeën en inzichten op die ons uitdrukken op verschillende niveaus en met verschillende gradaties van detail. NLP bestudeert de patronen die door spraak en taal worden gebruikt en probeert daarom te beschrijven wat die taalpatronen doen en hoe je veranderingen in die patronen kunt aanbrengen om ze in je voordeel te laten werken.

In wezen gaat het er uiteindelijk bij NLP om dat je je volledige potentieel ontketent door effectiever en creatiever te communiceren, en het vervolgens weer ontketent door communicatie en acties. Uw succes wordt gedreven door uw talent, het is waar … of het is niet waar.

Niet alleen over jou?

Dit is waarom NLP zo belangrijk is als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en institutionele verbeteringen. Het kan je helpen meer ‘dualistisch’ te worden, wat betekent dat je twee geesten tegelijk aan het werk hebt. En wat echt krachtig is, is een ‘dualistische’ geest: aan de ene kant ben je in staat om te putten uit de vaardigheden en kwaliteiten van andere mensen, en aan de andere kant ben je in staat om te putten uit je eigen aangeboren kwaliteiten voor nieuwe en moeilijke taken.

Bijvoorbeeld, wat zou stoppen met roken en afvallen te maken hebben met NLP. Beantwoord die vraag gewoon voor jezelf en je zult weten waarom. Door de vaardigheden van NLP, leer je een fitter en gezonder persoon te worden die daardoor een sterkere emotie heeft die je in staat stelt te stoppen met roken wat weer leidt tot gewichtsverlies. En dit geldt voor alle mensen, niet alleen voor de rokers, een dun persoon of de ‘grote’ incorporerende types die ijdel en vol trots zijn. In feite kan alleen JIJ dingen veranderen.

NLP leert mensen wel om effectief en creatief in hun vel te zitten en zich te kunnen uiten voor hun eigen behoeften en verlangens en ook voor de wensen van anderen. Op deze manier zijn mensen in staat om zichzelf te uiten en zijn ze niet altijd vervuld van frustratie en zelfmedelijden vanwege een onvermogen om hun doelen te bereiken.

Het is niet gericht op diegenen die mensen willen helpen en daarbij life coaches of motiverende sprekers als hun bron van training en stijl gebruiken. NLP gaat over het ontwikkelen van jou persoonlijk en gaat op zichzelf niet over enige actie voor verandering.

In werkelijkheid is er geen ‘juiste’ manier om NLP te gebruiken en er is geen ‘verkeerde’ manier om NLP te gebruiken. Mensen hebben in de loop der tijd verschillende manieren gevonden om zich uit te drukken die voor hen werken. Aanvankelijk hadden ze misschien ontzag voor de manier waarop Richard Bandler zichzelf en anderen in het Richard Bandler portret tekende met zo’n elegantie en gemak… Het was een krachtig beeld.

Later begonnen zij echter te beseffen dat er anderen waren die hun vermogen om te spreken krachtiger aangrepen dan zijzelf, of tekenden of speelden, in plaats van er alleen maar over te preken.

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.