Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Coaching voor Coaching

Business coach Amsterdam

De systemen van business coaching zouden kunnen worden onderverdeeld in die welke zich zuiver op de coachee richten en die welke (zoals mag worden verwacht, als de andere persoon professioneel wordt gecoacht) de coachee trachten te beschermen. Sommige vormen van coaching kunnen een gestructureerd, specifiek, ingewikkeld kader hebben volgens hetwelk de coachee in kwestie te maken krijgt met de ‘change action rules’ van de Critical Circuitry Association (CCA) (zie het hoofdstuk ‘Circuitry’ voor verdere uitleg). Anderen hebben een soortgelijk kader voor risicobeheer gestructureerd, volgens hetwelk de coachee in kwestie zal beslissen welke actie hij zal ondernemen in antwoord op de begeleiding van zijn Coachingcentrum.

Coaching vindt niet plaats zonder de afwezigheid van persoonlijke coachingservaring, maar er is een duidelijk Moving Forward perspectief vereist in elke fase van het coachingproces. Doelen moeten worden vastgesteld, plannen voor het bereiken ervan gemaakt en gedragingen beoordeeld. De gebruikelijke (voor werknemers en teams) “Emotionele Intelligentie”-meting van de gecoachte wordt ook opgenomen, samen met de definitie voor de verandering in gedrag, wat er ook voor nodig is.

Het “nieuwe” coachingskader hier vereist de erkenning dat coachen gaat over:

1. Just coaching (waarbij het gaat om regelmatig worstelen, peer to peer-ondersteuning om over de basishindernissen heen te komen om verder te komen in de baan en relaties, en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen)

2. Een gestructureerde ondersteuningsstructuur (met inbegrip van interne “doelbepalings”-processen en een extern “ondersteuningsproces” )

3. Het aanmoedigen van feedback (zelfobservatie, het kan heel moeilijk zijn om systemen te veranderen, maar feedback is essentieel – we moeten een reden hebben om onszelf te verbeteren en te zien dat het voor ons werkt)

4. De middelen verschaffen om problemen te overwinnen (zowel op het werk als in persoonlijke situaties)

Op deze manier heeft coaching een korte roeping om professionals te helpen in hun eigen kracht te leven. (Coaching is ook een vorm van “therapie”, of het nu gaat om uitvoerende of persoonlijke therapie)

Als coach bent u er zich waarschijnlijk al van bewust dat de veranderingen in gedrag en prestaties die u tot stand brengt, collega’s, managers of vele andere mensen kunnen helpen om te “veranderen”, te verbeteren of hun werk beter te doen. Laten we dit “veranderingskader voor het aanmoedigen van professioneel gedrag” noemen en vaak volledig verworpen door de “andere therapie”-gemeenschap als een potentieel praktisch alternatief voor “one size fits all”-interventies.

Laten we het veranderkader eens wat verder bekijken. Wanneer coaching wordt ondernomen als onderdeel van een bedrijf of team, is het essentieel dat het ‘veranderingskader voor het aanmoedigen van professioneel gedrag’ het belangrijkste resultaat is voor de coach die het veranderingsproces voor zijn cliënt, manager of team vergemakkelijkt.

Onderzoek heeft Dom Ways of helping people with PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) ontdekt dat het proces van ‘re-structure’ mensen kan helpen om het herbeleven van informatie over gebeurtenissen te vermijden (bv. het kijken naar herinneringen aan trauma) in de volgende symptomen:-

1. Vermijdend leren (als u zich kunt voorstellen hoe het is om het leren over een bepaald onderwerp op een bepaalde manier te “vermijden” als gevolg van ons verleden en de manier waarop wij altijd met die informatie zijn omgegaan).

2. Prikkeling van vreemd Verhogen (als u de herinnering aan de traumatische gebeurtenis gemakkelijk kunt visualiseren als één in uw geest, met de stress van het proberen te herinneren wat er is gebeurd en de emoties die uw lichaam voelde).

3. Resbulthening (als je jezelf kunt visualiseren bij het ‘herbeleven’ van een gebeurtenis, b.v. in de toekomst, en je eigen gevoelens en reacties kunt laten bevestigen dat het ‘verleden’ persoonlijk is, kan het je helpen om niet langer onbewust door het ‘terug’-begin/herhalen te gaan; het kan je helpen om een nieuw perspectief te creëren , de sterke kanten en beperkingen van mensen te zien en ook om nieuwe grenzen te kunnen stellen).

Posttraumatische stress is een aandoening waarbij mensen flashbacks kunnen krijgen van verontrustende gebeurtenissen, dromen, herinneringen die hen al geruime tijd dwarszitten, of zelfs wanneer zij zich de gebeurtenis niet herinneren. Toch kunnen zij het precieze proces waaruit de gebeurtenis is voortgekomen, volledig zijn vergeten.

Het volgende is een studie uitgevoerd door de Mental Health Foundation of Australia’s “Tomorrow’s Therapists” programma voor professionele coach opleiding, die de essentiële elementen samenbrengt die alle deelnemers doen wanneer ze in een “crisis in hun praktijk” terecht komen.

Uit de studie blijkt dat er steevast 5 sleutelcomponenten zijn:-

1. Een grote verschuiving in de wederzijdse ervaring, van een onstabiele relatie naar een stabiele.

2. Veranderingen uit het verleden ontladen, b.v. in plaats van te vertrouwen op effectief zijn in het heden.

3. Een weg vooruit naar het bereikte doel, door de huidige dynamiek in het denken van een manager of coachee uit te dagen.

4. Een weg terug door het verleden, om het heden te veranderen.

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.