Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Wat is het verschil tussen een Coach en een Coach

Coaching Breda

De eerste vraag die vaak gesteld wordt tijdens het aanwervingsproces is: “Wat vereist het anders van iemand om succesvol te zijn op deze nieuwe plek? Wanneer wil je beginnen?”

Het antwoord op deze vraag is het verschil dat het vraagt van een coach. Het traditionele beeld van een coach is er een die één op één met een atleet omgaat, aantekeningen maakt bij elk spel, gidst en assisteert. Maar al te vaak is de perceptie van een coach er een van een superieur, een oordeel, die directe antwoorden geeft op vragen over de vooruitgang van hun team.

In mijn ervaring is het niet zo dat coaches geen tijd hebben om vragen te beantwoorden als de klant echt geïnteresseerd is. Het is de manier waarop de vragen worden gesteld die het verschil maakt in hoe succesvol een coach kan zijn.

Om doeltreffend te coachen, moet de coach in eerste instantie zelf rekening houden met de vragen. In feite stelt een goede coach zich zichzelf en de cliënt samen voor als “teamleden”, die het proces van coaching visualiseren en aanvaarden dat dit een interactieve interactie is die plaatsvindt van de ene persoon op de andere.

Coaching is een interactie die gebaseerd is op het delen van reële psychologische en sociale bekommernissen, alsook op de behoefte aan begrip voor de uitdagingen die moeten worden aangegaan. De manier waarop wij de coachingrelatie aan hoge normen houden, hangt in grote mate af van de mate waarin wij deze relatie aan een hogere norm houden.

Zodra de coach en de cliënt zich beiden hebben gecommitteerd aan de coachingstijl, is het voor beide partijen relatief gemakkelijk om zich in te zetten voor de coachingrelatie. Succes in de coachingrelatie is gebaseerd op de coachingstijl, op de mate van commitment en op de mate van participatie van een cliënt. Het basisprincipe van “Ik ben toegewijd, jij bent toegewijd” is de kern van de meeste goede coachingrelaties.

Coaching is een samenwerkingsproces tussen coach en cliënt dat een engagement van beide kanten vereist. Toch komt het proces van coaching voort uit een aanzienlijk corpus van onderzoek dat aantoont dat het antwoord op de vraag hoe coaching wordt uitgevoerd zijn oorsprong heeft in zowel de cliënt als de coach. “Hoe” is eigenlijk een vraag van hoe goed de coaches in staat zijn informatie te presenteren, eerst aan de cliënt, dan aan een derde of buiten zichzelf, om de cliënt te betrekken in het ontdekkings- en begeleidingsproces. Op deze manier raakt de coach volledig betrokken bij het begrijpen van de cliënt, met zijn verhaal of perspectief, om hem te helpen ofwel nieuwe onderscheidingen en begrip te ontwikkelen, ofwel hem gewoon te helpen helder te krijgen wat zijn huidige situatie of wereld is waarin hij leeft. Dit wordt een hulpmiddel voor de eigen interne Coach van de cliënt, die kan worden ingeschakeld om hem te helpen omstandigheden te voltooien die hij zou (of dacht te) vermijden. Eenvoudig. Heel eenvoudig.

De vragen die je moet stellen als je het eerste gesprek met een klant hebt zijn:

1. Wat zijn uw grootste uitdagingen?2. Wat zijn de prioriteiten voor uw leven en werk?3. In welke mate past u uw gedrag aan of kunt u de resultaten van deze aanpassing voorzien?4. Hoe zou u de komende tweeëntwintig weken of maanden willen doorbrengen?5. Wat is het kritieke één-op-één gesprek tussen u om acties die tijdgevoelig zijn vast te leggen?6. Waar staat/zal uw leven of werk over twee maanden, zes maanden, één jaar, op dit moment, en hoe kunt u uw twee, zes, één jaar, vijf jaar, of tien jaar uitkijkpunt gebruiken?

Tot slot is de belangrijkste vraag om te beoordelen wat u zich hebt gerealiseerd over uw ideale coachingrelatie met deze cliënt. Vraag jezelf af:

o Hoe goed hebt u, in de loop van de tijd, een aangepast gesprek ontwikkeld, uw energie en capaciteiten vrijgemaakt, uw vermogen tot communicatie verbeterd?

o Hoe komt uw coachingsproces specifiek ten goede aan het professionele en persoonlijke leven van uw cliënt?

o Hebben u en uw cliënt de verwachtingen vastgelegd, een sterke “check and feel” gegeven aan uw gestelde doelen, en de Deadlines voor de voltooiing verbaal vastgelegd en verwoord?

o Als coach, welke uitdagingen heb je ervaren met je cliënten in de huidige tijd, en hoe waren de (positieve) gevolgen?

Samenvattend zijn de belangrijkste vragen die u moet stellen:

1. Wat lijkt de gemeenschappelijke basis tussen ons te zijn? 2. Hoe kunnen wij onze sterke punten en de wederzijdse voordelen maximaliseren? 3. Hoe kunnen wij een proces op gang brengen dat voor ons beiden positieve resultaten oplevert?

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.