Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Wat is een psychologie

Psycholoog Leidsche Rijn

 

Psychologen hebben ook een medische achtergrond. Zij moeten de volledige medische geschiedenis van een persoon en zijn dagelijkse activiteiten kennen. Ook de psychologische voorgeschiedenis van de persoon moet worden geregistreerd.

Om een goede kandidaat te zijn voor een concentratie in de psychologie, moet de persoon rijp genoeg zijn om een probleem, een kwestie of een onderzoek aan te horen en er rustig over na te denken. Bovendien zijn er situaties waarin een persoon direct moet zijn en de argumenten van anderen niet kan volgen, en hij elk probleem op zijn eigen merites moet analyseren. Ook moet iemand die zich met psychologie wil bezighouden een heldere, duidelijke en vastberaden geest hebben.

Het zal de analytici interesseren in welk specifiek interessegebied de psycholoog gespecialiseerd is en er is een grote verscheidenheid aan specialismen. Enkele mogelijke specialisaties zijn: industrieel, evolutionair, cognitief, cognitieve psychologie, counseling en educatief. Het klinisch gebied kan iets totaal anders zijn dan de vorige specialismen. Er zijn ook een aantal verschillende namen voor dit gebied. Enkele daarvan zijn klinische psychofarmacologie, klinische psycho-sociale angst en klinische psycho-ethiek.

Er zijn verschillende scholen voor degenen die een klinische concentratie willen nastreven. Sommige daarvan zijn volksgezondheid, openbare geestelijke gezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, sociale wetenschappen, enzovoort. Er zijn een aantal verschillende namen voor deze educatieve concentraties. Ze hebben ook verschillende namen.Professionals in dit veld zijn onder toezicht en academisch, dus de mate van specialisatie en de duur van het verblijf van een professional moet worden verdiend door het passeren van een schriftelijk examen, dat met succes moet worden afgerond.

Voor psychologen geldt een andere procedure. Voordat de persoon officieel wordt geregistreerd, moet er veel onderzoek worden gedaan naar de achtergrond en de geestelijke gezondheid van de persoon. Dit kan in de vorm van een persoonlijk gesprek door de psycholoog, of het kan door middel van tests die worden afgenomen. De tests kunnen bestaan uit anamneseformulieren, lichamelijke tests, neurologische tests, abdominale tests, de vitaliteitsindex van Sweaters, tests op antistoffen tegen kanker en immunoglobuline. Er is een urinetest op alcohol en een vingerpriktest op HIV. Er is ook een test om het testosterongehalte in het bloed te meten. Dit zijn enkele van de tests die gewoonlijk worden gebruikt om de psychologische stabiliteit van een persoon te beoordelen.

Er is ook een certificatieprocedure voor psychologen. Deze begint met de eisen van de staat waar de beroepsbeoefenaar woont en waar zijn lessen worden gegeven. Er moeten nog ten minste zes maanden over zijn van de certificeringsperiode waarvoor de persoon bevoegd is. Er zijn verschillende geldigheidsperioden voor gedifferentieerde certificering.

Zodra een persoon over de nodige documenten beschikt, meldt hij zich aan bij een register waarin zijn naam wordt opgenomen. Van hieruit kan de beroepsbeoefenaar alleen bij TNS andezkia toegang krijgen tot een cursus. Hier volgen de studenten praktijksessies waar doorbraken in hun kennis worden getest op cliënten tijdens de Hogere Angsttesten. Deze tests en diverse consultaties zijn noodzakelijk voor het behalen van de certificering die hen het voorrecht zal geven om voor TNS te werken.

Lees meer:

Psycholoog Leidsche rijn

Coach Utrecht

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.