Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

psychotherapie HSP,

Hoogsensitief persoon

 

 

 

 

 

 

HSP, HSP, HSP, HSP… een introductie

De hoogsensitieve persoon is een individu dat noch introvert, noch extravert is, maar eerder een individu wiens gedachten en gevoelens tot uiting komen door zijn gevoeligheid. Zij kunnen eerder als sensitief dan als introvert worden beschouwd. Er is niets WIntler, een hoogsensitief persoon is verdrietig omdat hij niet rijk is. Of, ze kunnen verdrietig zijn omdat ze rijk zijn! Anders dan andere types, is hun gevoeligheid niet de grootste stijl. Het is de belangrijkste eigenschap die iemand gevoelig maakt, bewezen kan worden hooggevoelig te zijn. Als men eenmaal als zodanig herkend is, ervaart men innerlijke vrijheid en leeft men ook beter. De eigenschap “gevoeligheid” of “sensitief” is de enige dimensie, de meest essentiële eigenschap die ons transformeert, en de enige component die een hoogsensitief persoon onderscheidt van anderen.

Ik raad ten zeerste aan om de beschrijving te lezen over het fenomeen waarover alom wordt gesproken, namelijk “cynfixes”, aangezien de hele wereld waarschijnlijk op de hoogte is van het bedrijf “collaborations” en “entrepreneurial lifestyles”, langs het proces van gevoelig zijn. Het proces van hoogsensitief zijn wordt vaak ervaren als een proces van een transformatie. Het is het proces van “anders” zijn dan anderen. We kunnen echter duidelijk zien dat het verhogen van onze gevoeligheid in feite ook een proces van “transformatie” is. Deze verklaring is echter te algemeen. Daarom zou ik de betekenis willen uitbreiden door te zeggen dat het proces van ons transformeren een proces van transformatie is. De belangrijkste transformatie is de transformatie van een ongevoelig naar een ongevoelig wezen. Bovendien is de belangrijkste transformatie de transformatie van een volledig ongevoelig wezen naar een volledig ongevoelig wezen, wat betekent dat een gevoelig persoon zijn gevoeligheid laat groeien, en daardoor zijn interactie met anderen transformeert.

Bovendien moeten we hier erkennen dat we door de gevoeligheid worden getransformeerd. Bovendien is de gevoeligheid ook het krachtigste proces, omdat het een transformerend proces is dat ons in staat stelt nieuw te worden, en in feite betekent het gewoon dat gevoelige mensen een nieuwe dimensie in onze persoonlijke geschiedenis krijgen. Dankzij de “gevoeligheid” worden we veel meer mens. Eigenlijk is dat wat een gevoelig mens is, en dat is wat een mens hoort te zijn. Leonardo da Vinci zou zeggen: “Kleur is reeds een deel van de mens, en het manifesteert zich door een superioriteit van gevoeligheid”. HSP’s zijn mensen die genieten van een grote gevoeligheid. (Deze eigenschap die een natuurlijke eigenschap lijkt te zijn. Feit is dat juist het instrument dat ons kan transformeren, en de houding en het gedrag van een gewoon mens kan veranderen, verbonden is met onze gevoeligheid, ook al besproken bij gelegenheid in mijn blogs). Bovendien is het het meest voor de hand liggende gereedschap dat we hebben, en het is verbonden met onze gevoeligheid. Onze intelligentie is echter ook een gereedschap, dat ons helpt onze intelligentie om te zetten in iets heilzaams. HSP’s geloven meestal in het dualisme van de “wereld” aan de ene kant, en de “menselijke” natuur aan de andere kant, meestal in verband met hun gevoeligheid.

Samenvattend kunnen we zeggen dat een hooggevoelig persoon iemand is die houdt van wat goed is in zijn wereld, en in werkelijkheid kan deze eigenschap goed worden beoordeeld als een “menselijke” eigenschap, aangezien we vaak zeggen dat gevoeligheid een menselijke eigenschap is. Elke gevoeligheid lijkt immers deze basiskenmerken te hebben…

Volgens hun fijngevoeligheid en hun gevoeligheid onderscheiden zij alles en iedereen van goud tot akkers en van stenen tot begraafplaatsen. Ik voeg er graag voor de duidelijkheid aan toe hoe zij denken: Met hun gegraveerde gevoeligheid voegen zij aan deze wereld een beetje meer toe, een beetje meer passie, een beetje meer creativiteit, en een beetje meer schoonheid;

Zo ontstaat uit deze gevoeligheid een gevoeligheid die in staat is de geschiedenis van de mensheid om te vormen tot een nieuwe visie op de waardigheid van de mensheid.

lessen en therapieën, hemorragische zeehonden, massagetherapie, zintuigen…

De dingen die te maken hebben met het leven en ook met gevoeligheid, hebben niet echt te maken met spiritualiteit, maar ook met het evolutieproces. Houdt u er rekening mee, dat een hooggevoelig persoon ver weg blijft van psychoanalyse, tenzij het een remedie is voor zijn acute gevoeligheid en de dialoog van zijn gevoelens, en tenzij er een therapeut bestaat met een wetenschappelijke en spirituele achtergrond, die dit kan doen.

De meeste psychoanalytische centra zijn niet in staat om moeilijke taken uit te voeren, soms is alleen het behandelen van het probleem al genoeg. Het verschil zou zitten in het soort therapie. Daarom is het uiterst belangrijk voor de HSP om een oplossing te vinden die moeilijk te bereiken is. De therapiemethoden van psychotherapie die in de kampen gebruikt worden, zijn niet de beste voor de hooggevoelige. Het geval van elke persoon is anders. Het concept van een goed-ingevulde therapie is gebaseerd op verschillende hypothetische modellen. Het grote aandeel van verschillende soorten therapieën is moeilijk te bestuderen als wellomatisch, of oppervlaktekenmerken van soorten therapie.

lees meer:

Burn out Venlo

Coach Roermond

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.