Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
gezondheid

Coachen – De Kunst van het Coachen

Loopbaancoach Den Haag

 

loopbaan Coaching is “Wat?”

Coachen is een kunst – om beter, doeltreffender of grondiger te kunnen coachen, moet men de hele persoon zien en niet alleen de weerspiegeling van zijn eigen ervaring. Om goed te coachen, moet men zich bewust zijn van zichzelf, van zijn eigen gebreken en van de weerspiegeling van die gebreken in andere mensen. Om goed te coachen, moet je aandacht hebben voor de signalen die ze bewust of onbewust aan je doorgeven.

Wanneer je van nature traint, moet je alle bewegingen zien en natuurlijk het WINNENDE ballet – je kunt niet zien dat de linkerhand de handpalm in de lucht draait, een slag mist of, natuurlijk, het hele punt van de bewegingen mist. Wanneer je effectief traint, ken je alle oefeningen en weet je wat je er goed mee kunt doen – in feite ken je elke knop of elk systeem, ook al ervaar je het nooit bewust.

Hetzelfde proces van coaching is een leerproces voor uw cliënten en in feite is het een proces waarvan u zou moeten genieten. Het is een proces waardoor je anderen helpt om te leren, te groeien, hun functioneren te verbeteren of, sterker nog, bepaalde aspecten van hun functioneren te veranderen. Het is een proces waardoor jij en je cliënt meer worden dan jullie aanvankelijk op dat moment waren en nooit meer hetzelfde zullen zijn. Natuurlijk doe jij je huiswerk en kan de coach meer vertrouwd en bedreven raken in zijn werk door alleen maar regelmatig met je cliënt te werken.

Coachen is niet in staat zijn om mensen te brengen naar de bestemming die je wilt dat ze zijn. Het is geen kortere weg om mensen dingen te geven waarvan je vindt dat ze in een systeem moeten worden opgenomen. Coachen gaat niet over het simpelweg veranderen van de nadelen van mensen. Het gaat er niet om de “inerte personen” als iemand anders maakbaar te maken. Coachen is mensen tot personen maken die u zo vaak als u wilt creëert en vervangt. Het gaat over het bereiken van evenwicht in de wereld van mensen en door perceptie vereenvoudiging: Een persoon in één situatie zal algemeen aanvaarden en begrepen worden.

Wat coaching niet is

Al het bovenstaande gaat niet over coaching. Coaching gaat over de manier waarop je in contact komt met mensen en met het werk dat je doet. Het is een coachingsrelatie, een manier om met mensen te werken waar ze ook zijn – niet wat ze zouden moeten doen of wat ze beter zouden moeten doen.

Dit gezegd zijnde, interactie en gewoonte hebben een zekere structuur, en volgens bepaalde wetten is wat u zegt en doet vaak duidelijk en wordt het herhaald door de mensen om u heen. Daarom kunt u iets zeggen of doen waardoor de cliënt voor de tweede keer – want u of uw cliënt hebben een team – op een andere manier werkt aan het bereiken van zijn doel. Mensen tot wie je spreekt zeggen bewust: Ja, je ziet nu de reden. Dat is waarom ik dat doe. Je hebt mijn hulp nog nodig. Als je buiten je boekje gaat, raadpleeg dan. Als je technische coaching gebruikt, lees dan coaching of is het een andere taal? Wat zijn de manieren om beter te leren coachen?

Coaching is een complex verschijnsel. Het vereist een kern van vaardigheden die gebaseerd zijn op de fundamentele persoonlijke dimensies van vitaliteit en betrouwbaarheid, harmonie en vertrouwen, en de deugden van voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Het is een manier om evenwicht te bereiken en om de menselijke kracht te produceren die meer doet en het krachtig kan doen.

Lees meer:

Loopbaancoach Den Haag

Coach Delft

Author Image
editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.